Stado vrijednih magaraca

Uz osnovna stada ovaca i krava Zadruga branitelja ‘Goračići’ ima i malo stado magaraca. Kao i druga grla ta brojka razmjerno raste te sada iznosi četiri mala ali vrijedna magarca, koja našoj farmi daju pravi domaćinski ‘štih’.