Stočarstvo

3 objave

Osnovna djelatnost zadruge je uzgoj autohtoni pasmina stoke, na načelima ekološke proizvodnje, radi proizvodnje visoko-kvalitetnog mesa, te mliječnih proizvoda.

Zadruga trenutno ima osnovno stado od 120 ovaca pasmine “Pramenka”, 60 krava pasmine “Buša” te četiri magarca.

U narednom razdoblju od tri godine zadruga namjerava utrostručiti postojeće osnovno stado, te nabaviti mini mljekaru radi prerade mlijeka i mliječnih proizvoda, a u budućnosti se razmišlja o nabavci mini klaonice.

Uz osnovna stada ovaca i krava Zadruga branitelja ‘Goračići’ ima i malo stado magaraca. Kao i druga grla ta brojka razmjerno raste te sada iznosi četiri mala ali vrijedna magarca, koja našoj farmi daju pravi domaćinski ‘štih’.

Objavljeno 15.Travanj 2018.

Zadruga trenutno ima osnovno stado od 60 krava pasmine “Buša”. U narednom razdoblju od tri godine zadruga namjerava utrostručiti postojeće osnovno stado, te nabaviti mini mljekaru radi prerade mlijeka i mliječnih proizvoda, a u budućnosti se razmišlja o nabavci mini klaonice.

Objavljeno 10.Siječanj 2014.

Zadruga trenutno ima osnovno stado od 120 ovaca pasmine “Pramenka”. U narednom razdoblju od tri godine zadruga namjerava utrostručiti postojeće osnovno stado, te nabaviti mini mljekaru radi prerade mlijeka i mliječnih proizvoda, a u budućnosti se razmišlja o nabavci mini klaonice.  

Objavljeno 10.Siječanj 2014.