Plan i program

Temeljem opredjeljenja okupili smo stručnim i djelatni tim zadruge kojim možemo garantirati uspješnu provedbu ovog projekta.

Možemo nabrojati neke od ciljanih djelatnosti kojim se želimo približiti ciljanim dosezima:

  • Razvijanje civilne inicijative koordiniranjem rada tijela lokalne i područne uprave i samouprave, državnih institucija, pravnih osoba, aktivista i drugih subjekata sa svrhom postizanja pojedinačnih ciljeva zadruge.
  • Promicanje spoznanja o povijesti, kulturi, tradiciji i običajima RH razvijanjem prekogranične suradnje sa sudionicima koji djeluju na području s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva i zaštite okoliša.
  • Edukacija zadrugara, članstva braniteljskih udruga i javnosti o smjernicama održivog razvitka na ciljanom području DNŽ.
  • Zadruga u svom radu poklanja veliku pažnju djeci, egzistencijalno ugroženim osobama, braniteljima i njihovim obiteljima, kao i unapređivanje rada među udrugama građana na razvoju međuljudskih odnosa, suradnja sa sličnim organizacijama te ustanovama i zakladama, višim institucijama u zemlji i inozemstvu koje se na bilo koji način bave ruralnim razvojem i regionalnom politikom.

DSC_0116

Prirodna vrijednost Hrvatske te očuvana i zaštićena biološka i krajobrazna raznolikost predstavljaju jedan od značajnih resursa u razvojnoj politici Hrvatske,  poljoprivredu i zaštitu baštinjenih prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Unatoč svim prirodnim pretpostavkama stočarska i poljoprivredna proizvodnja na području Općine Zažablje već godinama stagnira i postala je neaktivna za suvremeni način života. Poljoprivredna obiteljska gospodarstva su zadržala stare načine u stočarskoj proizvodnji i obradi zemljišta što je dovelo do slabijih prinosa, pada kvalitete, nesrazmjernog ulaganja i prihodovanja, gospodarskog siromaštva sela, te neefikasnog pojedinačnog nastupa na tržištu, gdje vidimo mogućnost razvoja zadruge kao okosnice budućeg okupljanja i tržišne orjentacije. Jedan od razloga stagnacije poljoprivrednog sektora je i infrastrukturna nerazvijenost, te slaba dostupnost i praćenje suvremenih razvojnih pravaca koji stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju čine isplativom. Ovim projektom se stvaraju pretpostavke jednog novog puta ka razvoju ovih ruralnih područja.

NASTANAK PODUTZETNIČKE IDEJE

Uslijed sve veće potrebe Republike Hrvatske, a tako i cijele Dalmacije za očuvanjem svojih autohtonih sorti i vrsta, kao i autohtonih prehrambenih i drugih proizvoda, zadrugari okupljeni u zadruzi Goračić žele se pridodati očuvanju autohtonog goveda „BUŠE“ na području delte Neretve i napraviti pripremu za ekološki uzgoj, ekološku proizvodnju sira i proizvodnju mesa. Daljnji put razvoja bi bio uzgoj poljoprivredne proizvodnje, ljekovitog bilja i plasiranje svih proizvoda tijekom turističke sezone dijelom preko vlastite gastronomske ponude, dijelom kao gastrosuvenir. Na taj način bi se uključili u trend turističke ponude kako na području delte Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije tako i cijele Dalmacije.

DSC_0139